top of page

WARSZTAT "Dar dysleksji" online

Szczegółowy konspekt kursu

DZIEŃ PIERWSZY

 • „Dary” dysleksji. Jak talent może stać się przyczyną problemu.

 • Trzy „elementy układanki” dysleksji.

 • Dezorientacja i zniekształcenia percepcyjne.

 • Wywiad dotyczący profilu symptomów (wykorzystywany do oceny objawów, mocnych i słabych stron, wyznaczania celów i ustalania motywacji).

  • Demonstracja i sesja pracy w parach

 • Dysleksja i myślenie obrazami

 • Dyslektyczny sposób czytania

 • Ocena Zdolności Percepcyjnych Davisa (badanie przesiewowe dla dyslektycznych stylów uczenia się) j.w.

  • Demonstracja i praktyka prowadzona przez prowadzącego

 

Zadanie wieczorne:

przećwicz Oceny Zdolności Percepcyjnych w domu (z członkiem rodziny, jeśli to możliwe)

 

DZIEŃ DRUGI

 • Przypomnienie i sesja pytań i odpowiedzi

 • Myślenie podprogowe

 • Próg dezorientacji

 • Anatomia i etapy powstawania zaburzeń uczenia się

 • Ocena Zdolności Percepcyjnych Davisa

  • Sesja pracy w parach

 • Przywracanie Orientacji Davisa (metody kontroli, monitorowania i wyłączania zniekształceń percepcji)

  • Co to jest orientacja?

  • Przygotowanie klienta do sesji

  • Demonstracja i praktyka prowadzona przez prowadzącego

  • Sesja pracy w parach

 

Zadanie wieczorne:

przećwicz Przywracanie Orientacji w domu (z członkiem rodziny, jeśli to możliwe)

 

DZIEŃ TRZECI

 • Przypomnienie i sesja pytań i odpowiedzi

 • Procedura Odprężenia (metoda łagodzenia stresu i bólu głowy)

 • Procedura Sprawdzenia Orientacji (metoda sprawdzenia umiejętności orientacji)

  • Demonstracja

 • Wyrównanie (dotykowo-kinestetyczna alternatywa dla Przywracania Orientacji)

  • Co to jest Wyrównanie? Jak jest wykorzystywane?

  • Demonstracja grupowa

 • Czytanie na dezorientację (praktyka samodzielnego wykrywania dezorientacji i ponownej orientacji)

  • Demonstracja

 • Procedura ustawienia Licznika energii (metoda kontrolowania poziomu energii i objawów ADHD)

  • Demonstracja grupowa

 
Zadanie wieczorne:

przećwicz Sprawdzenie Orientacji i (opcjonalnie) Czytanie na dezorientację w domu (z członkiem
rodziny, jeśli to możliwe)


DZIEŃ CZWARTY

 • Przypomnienie i sesja pytań i odpowiedzi

 • Procedura Dostrojenia (sprawdzenie i dostrojenie orientacji przy użyciu równowagi)

  • Demonstracja

  • Sesja pracy w parach

 • Opanowanie Symbolu Davisa

 • Co to jest Opanowanie Symbolu? Dlaczego plastelina?

 • Opanowanie alfabetu

  • - Demonstracja

  • Sesja pracy w parach

 • Program licencjonowania metodyków Davisa

 

Zadanie wieczorne:

przećwicz Procedurę Dostrojenia w domu (z członkiem rodziny, jeśli to możliwe)

 

DZIEŃ PIĄTY

 • Przypomnienie i sesja pytań i odpowiedzi

 • Procedura opanowania interpunkcji

 • Umiejętność korzystania ze słownika

 • Ćwiczenia doskonalące czytanie:

  • - Czytanie-literowania

  • Skanuj-skanuj- literuj

  • Obraz na znak interpunkcji

 • Ćwiczenia na Opanowanie Symbolu dla słów

  • Demonstracje i ćwiczenia grupowe

litery-white.png
bottom of page