top of page

SZKOLENIE Metodyka Davisa

ETAPY SZKOLENIA

litery-white.png
Diagram etapów szkolenia
Szczegółowy konspekt kursu
 • Czy Program Davisa jest dla każdego?
  Program Korekcji Dysleksji Davisa® ma 97-procentową skuteczność. Wstępna konsultacja określa przydatność metody dla klienta.Programy Davisa® są najbardziej rozprzestrzenionymi programami na świecie. Programy Davisa® są przeznaczone dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 8 lat. Dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat przeznaczony jest Program dla Małych Dzieci. Bardzo ważna jest motywacja klienta do zmiany – metodyk może go w tym wspierać.
 • Czy wielu dorosłych podejmuje Program Korekcji Dysleksji Davisa®?
  Dorośli dyslektycy odnoszą bardzo duże korzyści z Programu, ponieważ mają silną motywację niezbędną do skutecznego wprowadzenia zmian. Dorośli zdobywają pewność siebie i narzędzia potrzebne do osiągnięcia swoich celów. Dorośli klienci po Programie często mówią, że ​​Korekcja Dysleksji Davisa® jest “łatwiejsza, niż myśleli” i “bardzo skuteczna”.
 • Jaka jest różnica między Programem Korekcji Dysleksji Davisa® a szkołą, czy innymi programami, których próbowaliśmy?
  Dyslektycy myślą w sposób wizualny a nie werbalny, są osobami uczącymi się poprzez doświadczanie. System szkolny i liczne klasy często nie wychodzą naprzeciw tego typu uczniom. Inne metody i programy pomocy wykorzystują najczęściej metody słuchowe/foniczne zwiększające zdolność czytania. Takie sposoby kształtują pewnego siebie i niezależnego czytelnika, ale tylko wtedy gdy chodzi o osoby myślące werbalnie, czyli słowami. Dyslektycy do takich nie należą i dlatego proponujemy Metody Davisa®, które są dopasowane do sposobu percepcji specyficznego dla osób myślących niewerbalnie.
 • Czy istnieje jakiś sposób na ADHD lub skupienie?
  Bardzo skuteczny program ADHD nosi nazwę Programu Opanowanie Skupienia Davisa®. Ten efektywny program dotyczy zagadnień i trudności związanych z życiem codziennym. Poprzez dogłębne opanowanie pojęć, narzędzi, zajecia manualne oraz obserwując swoje codzienne postępy w “prawdziwym świecie” Klienci doświadczają kontroli i zaczynają ją lubić i doceniać.
 • Czy jest jakiś test dysleksji online, który mogę zrobić?
  Tak, jest. Link do testu dysleksji Davisa (niestety tylko po angielsku): Davis Dyslexia Test
 • Co z dziećmi, które mają trudności a nie ukończyły jeszcze 8 lat?
  To zależy od tego czego oczekujemy od dziecka i czy jest konieczne rozpoczęcie programu “gotowy do czytania”. Istnieje bardzo skuteczny program Program Davisa® dla Małych Dzieci, który jest praktycznym programem wykorzystującym plastelinę i wizualne metody czytania. Osobiście przeprowadzam ten program tylko z dziećmi w wieku 6-8 lat, ponieważ uważam, że dzieci mające problemy z czytaniem w młodszym wieku, mogą być jeszcze nie gotowe do samodzielnego czytania i powinny bawić się i cieszyć gdy ktoś czyta im na głos.
 • Jak trudności z matematyką/dyskalkulią można przezwyciężyć w ciągu tygodnia?
  Osoby podejmujące Program Opanowanie Matematyki Davisa® zauważają znaczną poprawę już w trakcie trwania programu. Wyposaża się je w narzędzia, pojęcia i zrozumienie, które pozwalają na poprawę możliwości liczenia. Mają praktyczne metody odkrywania ich własnego sposobu rozumienia i liczenia. Zaczynają rozumieć podstawy matematyki, są gotowe do nauki i mogą ją kontynuować po zakończeniu programu.
 • Co zrobić, jeśli dana osoba ma problemy związane z postrzeganiem, takie jak rozmazywanie się liter lub przemieszczenie słów?
  Zdolność wizualizacji i trójwymiarowej wyobraźni jest wielką zaletą, gdy człowiek podejmuje aktywność twórczą lub inną wymagającą myślenia przestrzennego. Wzrokowe problemy z percepcją pojawiają się, gdy mózg przestawia się na postrzeganie obejmujące czynności dwuwymiarowe, takie jak czytanie, pisanie, stosowanie ortografii i matematyka. Ucząc osobę z dysleksją technik kontrolowania jej własnego postrzegania, pozwalamy jej wpływać na przyczynę dysleksji, a nie tylko na jej objawy. Program Korekcji Dysleksji Davisa® odnosi się do głównej przyczyny problemu – nie tylko do objawów. Następnie kontynuowanie Opanowywania Symbolu Davisa® eliminuje konsternację związaną ze słowami i symbolami (jak np. litery i cyfry).
 • Jak ADHD można przezwyciężyć w tydzień?
  Osoby, które podejmują Program Opanowanie Skupienia Davisa®, zauważają znaczną poprawę już w trakcie trwania programu. Otrzymują narzędzia do kontroli uwagi i opanowują pojęcia pomagające pojmowanie otoczenia i wzajemnych zależności, co razem pozwala na zmianę dotychczasowych zachowań. Zastosowana analiza sytuacji z życia codziennego, pomaga zrozumieć sytuacje z przeszłości, co z kolei daje możliwość zmiany przyszłych zachowań. Ćwicząc poznane umiejętności w codziennym życiu, Klient nadal się doskonali i rozwija je po programie.
 • Czy istnieją dowody naukowe dotyczące skuteczności Programów Davisa®?
  Dowody naukowe są dostępne na międzynarodowej stronie Davis Dyslexia International Association. W 1980 Ronald Davis znalazł prosty i skuteczny sposób poprawiania zaburzeń percepcji powodujących objawy dyslektyczne. Od tamtej pory przeprowadzono wiele badań dotyczących Metod Davisa® na całym świecie. Opracowane metody zostały uzupełnione przez studia przypadków i niezależne badania.
 • Ile czasu zajmuje Program Davisa?
  Istnieje kilka różnych Programów Davisa®. Najczęściej spotykanym programem jest korekcja czytania czyli Korekcja Dysleksji Davisa. Ten program trwa łącznie 5 dni. Cały program lub ostatni dzień spędzony jest z rodzicem lub osobą wspierającą, aby mogła ona przeszkolić się we wszystkich technikach niezbędnych do kontynuowania pracy w domu. Regularna kontynuacja zajęć w domu jest niezbędnym elementem sukcesu Programu Korekcji Dysleksji Davisa®. Program Opanowanie Skupienia (np. dla ADD lub ADHD) zwykle trwa 5 dni. Program Opanowanie Matematyki zajmuje zwykle 8-9 dni. Każdy program zajmuje 6 godzin dziennie. Jedynie Program Davisa® dla Małych Dzieci jest dostosowywany do potrzeb i możliwości dziecka, ale również zajmuje 30 godzin. Po programie Klient ma do dyspozycji 6 dodatkowych godzin do wykorzystania na konsultacje w razie potrzeby.
 • Ile kosztuje program Korekty Dysleksji Davisa w Dysleksja pod kontrolą?
  Standardowy 30-sto godzinny program kosztuje 4900 zł. Ponieważ program jest intensywny, jest opłacany z góry na początku programu. Przedpłata 1000 zł stanowi rezerwację terminu. Zakres programu jest dostosowywany do potrzeb i celów Klienta. Koszty dłuższych programów są proporcjonalne od czasu ich trwania.
 • Czy dysleksja jest wyleczona pod koniec tygodnia?
  Dysleksja nie jest chorobą, a więc nie jest leczona. Dysleksja jest sposobem myślenia, który sprawia, że obdarzone nim osoby są kreatywne, pomysłowe, mają przestrzenną wyobraźnię i zdolność koncepcyjnego myślenia. Wiemy również, że istnieją wywołane przez ten talent problemy czy niedogodności, które należy nauczyć się kontrolować, aby pozostawić tylko dar. Klient zauważy zmiany w ciągu tygodnia. Pod koniec tygodnia Klient rozumie, jak używać narzędzi i technik do korygowania dysleksji i kontynuowania pozytywnej zmiany po zakończeniu Programu. Kontynuacja korzystania z narzędzi i wykonywanie ćwiczeń po programie jest konieczne, aby w pełni cieszyć się efektami zmiany rozpoczętej podczas programu.
 • Gdzie odbywają się zajęcia?
  Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Dysleksja pod kontrolą pod adresem: ul. Sąchocka 2 w Warszawie.W wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą odbyć się u klienta. Obecnie, w czasie Covid-u, możliwe jest przeprowadzenie każdego z Programów Davisa zdalnie na platformie Zoom (w ramach pilotażu nadzorowanego przez Davis Dyslexia Association International). Jego efektywność nie różni się od Programu prowadzonego twarzą w twarz, jednak należy się liczyć z pewnymi utrudnieniami wynikającymi z pracy zdalnej, takich jak np. wydłużenie czasu trwania ze względu na zmęczenie klienta pracą przy komputerze czy obecność osoby wspierającej podczas całych zajęć. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność spotkania się w "realu", gdy sytuacja epidemiologiczna będzie pozwalać.
 • Czy rodzic musi uczestniczyć w programie?
  Rodzic lub osoba wspierająca zawsze jest mile widziana. Nie jest to jednak obowiązkowe. Zalecana jest obecność rodziców młodszych dzieci dla ich komfortu. Konieczna jest jedynie obecność na szkoleniu ostatniego dnia Programu. Jedynie Program Davisa® dla Małych Dzieci wymaga obecności opiekuna przez cały lub większość czasu.
 • Martwię się, że moje dziecko opuszcza zajęcia w szkole.
  Jeśli Państwa dziecko ma trudności w klasie i/lub ma obniżoną samoocenę, to tygodniowa nieobecność w szkole nie spowoduje mu znacznej różnicy. Natomiast poprawa poczucia własnej wartości i zwiększenie możliwości przyniosą zdecydowanie więcej korzyści niż dałyby mu opuszczone w tym czasie zajęcia szkolne. Zwykle szkoły wspierają uczniów, którzy zmagają się z czytaniem lub mają trudności z nauką i nie robią trudności znając przyczynę nieobecności.
 • Co z zajęciami w czasie pandemii COVID-19?
  Obecnie, w czasie Covid-u, możliwe jest przeprowadzenie każdego z Programów Davisa zdalnie na platformie Zoom (w ramach pilotażu nadzorowanego przez Davis Dyslexia Association International). Jego efektywność nie różni się od Programu prowadzonego twarzą w twarz, jednak należy się liczyć z pewnymi utrudnieniami wynikającymi z pracy zdalnej, takich jak np. wydłużenie czasu trwania ze względu na zmęczenie klienta pracą przy komputerze czy obecność osoby wspierającej podczas całych zajęć. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność spotkania się w "realu", gdy sytuacja epidemiologiczna będzie pozwalać.
litery-white.png
Logo DDAI_English small.tif

Szkolenie i licencjonowanie metodyków Davisa na poziomie zawodowym jest koordynowane przez Davis Dyslexia Association International (DDAI) i sieć międzynarodowych organizacji regionalnych, w przypadku Polski przez Davis Learning Foundation (DLF) z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

logo fundacji Davisa - trzy słowa ułożone od góry do dołu
Cennik

Ceny szkoleń i certyfikacji

Koszty bieżące po uzyskaniu certyfikatu:      

 • Roczna Opłata licencyjna DDAI (Davis Dyslexia Association International) - 350 USD

 • Roczne Członkostwo profesjonalne w DLF (Davis Learning Foundation) - 85 GBP

 • Roczne Członkostwo DDFA (Davis Dyslexia Facilitator Association) fakultatywne - 65 GBP

 • Roczna opłata za sprawdzenie studiów przypadków (od pierwszej rocznicy certyfikacji) - 100 GBP

bottom of page