top of page

SZKOLENIE Metodyka Davisa

ETAPY SZKOLENIA

litery-white.png
szkolenie-metodyka-davisa-etapy-certyfikat.png
Szczegółowy konspekt kursu
litery-white.png
Logo DDAI_English small.tif

Szkolenie i licencjonowanie metodyków Davisa na poziomie zawodowym jest koordynowane przez Davis Dyslexia Association International (DDAI) i sieć międzynarodowych organizacji regionalnych, w przypadku Polski przez Davis Learning Foundation (DLF) z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

DLF logotyp.jpg
Cennik

Ceny szkoleń i certyfikacji

Koszty bieżące po uzyskaniu certyfikatu:      

  • Roczna Opłata licencyjna DDAI (Davis Dyslexia Association International) - 350 USD

  • Roczne Członkostwo profesjonalne w DLF (Davis Learning Foundation) - 85 GBP

  • Roczne Członkostwo DDFA (Davis Dyslexia Facilitator Association) fakultatywne - 65 GBP

  • Roczna opłata za sprawdzenie studiów przypadków (od pierwszej rocznicy certyfikacji) - 100 GBP

bottom of page