top of page

Polityka prywatności


Firmy Trenerzy Inkluzji sp. z o.o.

1.  Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z świadczeniem przez Firmę usług (dalej "Usługi") rozwoju zawodowego trenerów programów Davisa® (dalej "Warsztaty").

 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług („Klienci”) jest firma Trenerzy Inkluzji, ul. Sąchocka 2/18, 02-116 Warszawa, NIP 7011179992 („Firma”).

Współadministratorem danych osobowych jest firma "Marta Jarosiewicz - Dysleksja Pod Kontrolą", która jest główną prowadzącą Warsztaty.

Firma przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Klientów i przetwarza informacje ich dotyczące z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności RODO[1], i z uwzględnieniem najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

2.  Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów - przekazywane w kontakcie i rozmowach wstępnych obejmują: imię i nazwisko kandydata, numer telefonu i inne dane kontaktowe, adres zamieszkania, sytuacja zawodowa kandydata.

Cel przetwarzania przygotowanie zajęć dla grupy Kandydatów, formalności przygotowawcze. Na późniejszym etapie dane będą przekazane do organizacji certyfikującej, czyli DDAI. Całość działań opisana jest w odpowiedniej Umowie współpracy („Umowa”).

Klient udziela pisemnej zgody na przetwarzanie swoich danych.

3.  Podstawa przetwarzania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Warsztatów i przez to wykonania Umowy. Przetwarzanie danych kontaktowych odbywa się na podstawie zgody Klienta (kandydata do uczestnictwa w Warsztatach). Dane przekazywane przed podpisaniem Umowy i udzieleniem zgody przetwarzane są w prawnie uzasadnionym celu przygotowania do realizacji Usługi.
Klient ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z Firmą w sposób opisany w rozdziale 4. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, które odbyło się przed cofnięciem.

4.  Prawa Klientów i kontakt z Administratorem

 

Dane Osobowe Klienta lub Kandydata – w celach opisanych w rozdziale 2 - są przetwarzane przez Firmę przez okres wykonania Umowy, a następnie przez okres możliwych ponownych kontaktów Klienta w celu konsultacji lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.


Każdy Klient ma prawo do:

  • dostępu do danych jego dotyczących, w szczególności do uzyskania kopii danych

  • sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne (nie dotyczy retrospektywnej zmiany danych dotyczących rozwoju zawodowego Klienta, które były wymagane do prawidłowego wykonania Usługi)

  • usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach prawnych

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

W przypadku usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych warunkujących korzystanie z Usługi, Klient może utracić możliwość korzystania z niej.


Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes UODO) w sytuacji, gdy sądzi, że przetwarzanie danych przez Firmę narusza przepisy prawa, w tym przepisy RODO.


Kontakt z Administratorem zgodnie z danymi kontaktowymi na stronie internetowej www.metodadavisa.pl zakładka Kontakt.

5.  Polityka ciasteczek (cookie)

 

Firma korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności platformy wix.com
 

Serwery strony www Firmy zapisują historię wywołań stron (w tym numer IP osoby odwiedzającej), ale nie jest to wykorzystywane poza aspektami technicznymi, w szczególności do celów marketingowych lub kojarzenia z konkretnymi osobami prywatnymi. Komunikacja serwera www jest szyfrowana (https).


Firma korzysta z mediów społecznościowych i usług analitycznych w oparciu o ich regulaminy. Dane Klientów nie są tam wykorzystywane.

-----------------

[1]RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogólne_rozporządzenie_o_ochronie_danych

RODO
bottom of page