top of page

Warunki udziału w szkoleniach

Polityka rezygnacji i zwrotu kosztów

 

Ze względu na jakość, wszystkie szkolenia zawodowe metod Davisa prowadzone są w niewielkich grupach, przy małej liczbie uczestników przypadających na prowadzącego Specjalistę. Nagłe wycofanie się w ostatniej chwili jest uciążliwe dla innych uczestników w danym module szkoleniowym. Szkolenie Metodyka Davisa wymaga również znacznego czasowego zaangażowania ze strony nadzorujących Specjalistów. Z tych powodów, zastosowanie ma poniższa procedura anulowania i zwrotu kosztów.

Podstawowe i Zaawansowane Zadania Praktyczne: Po zapisaniu się na kurs zostaje Ci przydzielony Specjalista-opiekun i otrzymujesz Zestaw zadań oraz, w przypadku Zaawansowanych Zadań Praktycznych, zestaw filmów szkoleniowych. Możesz zrezygnować z zapisu w ciągu siedmiu dni od daty zapisu. Po rezygnacji stracisz dostęp do filmów szkoleniowych. Jeśli skorzystałeś z czasu konsultacji u swojego Specjalisty-opiekuna, zostanie on odliczony od zwracanej kwoty według stawki 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Spotkanie Praktyka Zaawansowana i Bloki Treningowe: Możesz zrezygnować z uczestnictwa w ciągu siedmiu dni od zapisania się na szkolenie, pod warunkiem, że powiadomisz nas o tym na piśmie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem danego modułu. Jeśli nie będziesz mógł uczestniczyć w szkoleniu z powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, będziemy traktować każdy przypadek indywidualnie po przedstawieniu niezbędnych dowodów i dokumentów. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów będzie zależał wyłącznie od naszego uznania. W wyjątkowych przypadkach będziemy starali się dać Ci możliwość ponownego zapisania się na późniejszy termin bez ponoszenia dodatkowych opłat (dotyczy to jednak tylko modułów organizowanych przez Davis Learning Foundation, a nie modułów szkoleniowych organizowanych przez inne oddziały DDAI na świecie).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, prosimy o kontakt z Martą Jarosiewicz: info@metodadavisa.pl
 

Warunki szkolenia

 

Celem Programu Szkoleniowego Metodyka Davisa jest umożliwienie uczestnikom rozwinięcia poziomu kompetencji wymaganych przez Davis Dyslexia Association International do uzyskania licencji Metodyka Programów Korekcji Dysleksji Davisa. Kompetencje i umiejętności interpersonalne wymagane do osiągnięcia sukcesu jako Metodyk Davisa są wymienione w broszurze Samoocena i Cele Rozwoju Programu Szkoleniowego Davisa, która zostaje wydana na Spotkaniu Praktyka Podstawowa.

W przypadku, gdy uczestnik napotka znaczne trudności w rozwijaniu kompetencji i umiejętności interpersonalnych do wymaganego poziomu, Specjaliści będą wspierać uczestnika w miarę swoich możliwości. Oczekuje się, że uczestnicy będą podchodzić do procesu szkolenia w sposób otwarty i konstruktywnie angażować się w udzielane przez Specjalistów porady.

Pomyślne ukończenie szkolenia nie jest gwarantowane, a opłaty za szkolenie nie podlegają zwrotowi w przypadku, gdy pomimo naszych racjonalnychstarań uczestnik nie był w stanie spełnić kryteriów niezbędnych do uzyskania licencji Metodyka Programów Korekcji Dysleksji Davisa.

bottom of page